• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 35/2017/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/08/2017 Văn bản được ban hành 35/2017/TT-BYT
05/10/2017 Văn bản có hiệu lực 35/2017/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.