• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2013
Lịch sử hiệu lực: Luật 35/2002/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
02/04/2002 Văn bản được ban hành 35/2002/QH10
01/01/2003 Văn bản có hiệu lực 35/2002/QH10
11/04/2007 Được bổ sung 84/2007/QH11
01/07/2007 Được bổ sung 74/2006/QH11
01/05/2013 Văn bản hết hiệu lực 35/2002/QH10
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.