• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2022
Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số ký hiệu 45/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/11/2022
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/11/2022
Nguồn thu thập Văn bản được gửi đến Sở Tư pháp để thực hiện chức năng tự kiểm tra và đăng tải lên cở sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Chủ tịch Trần Tiến Dũng
Phạm vi
  • Tỉnh Lai Châu

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.