• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/1989
  • Ngày hết hiệu lực: 10/10/1992
Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 22/12/1988
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 04/01/1989
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kiểm sát
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật Không số Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Ngày hết hiệu lực 10/10/1992
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.