• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/09/2002
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 112/2002/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/09/2002 Văn bản được ban hành 112/2002/QĐ-TTg
18/09/2002 Văn bản có hiệu lực 112/2002/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.