• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/12/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 44/2010/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/12/2010 Văn bản được ban hành 44/2010/QĐ-UBND
19/12/2010 Văn bản có hiệu lực 44/2010/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.