• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/02/2003
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 16/2003/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/01/2003 Văn bản được ban hành 16/2003/QĐ-UB
14/02/2003 Văn bản có hiệu lực 16/2003/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.