• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/05/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 91/2005/QĐ-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/05/2005 Văn bản được ban hành 91/2005/QĐ-UB
14/05/2005 Văn bản có hiệu lực 91/2005/QĐ-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.