• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2010
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.
Số ký hiệu 31/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/09/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/09/2010
Nguồn thu thập Công báo điện tử theo kết quả hệ thống hóa văn bản của địa phương Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Lâm Đồng Chủ tịch Huỳnh Đức Hòa
Phạm vi
  • Trên toàn tỉnh Lâm Đồng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.