Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 200/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 22/01/2021 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
Văn bản gốc
Văn bản gốc
Văn bản gốc
Văn bản gốc
Văn bản gốc
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.