Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 01/VBHN-BKHCN Loại VB được sửa đổi bổ sung Thông tư
Ngày xác thực 28/11/2014 Ngày đăng công báo 20/12/2014
Nguồn trích Công báo từ số 1069 đến số 1072, năm 2014
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Khánh Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.