• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2008
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số ký hiệu 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV Ngày ban hành 18/06/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 27/07/2008
Nguồn thu thập Công báo số 399+400, năm 2008 Ngày đăng công báo 12/07/2008
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ trưởng Hoàng Văn Phong
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.