• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2008
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2008/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/01/2008 Văn bản được ban hành 03/2008/TT-BXD
24/02/2008 Văn bản có hiệu lực 03/2008/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.