• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 117/2008/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/12/2008 Văn bản được ban hành 117/2008/TT-BTC
08/01/2009 Văn bản có hiệu lực 117/2008/TT-BTC
01/04/2011 Văn bản hết hiệu lực 117/2008/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.