• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 40/2011/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/11/2011 Văn bản được ban hành 40/2011/TT-BYT
01/01/2012 Văn bản có hiệu lực 40/2011/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.