• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 13/2012/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/07/2012 Văn bản được ban hành 13/2012/TT-BTTTT
15/09/2012 Văn bản có hiệu lực 13/2012/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.