• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/06/2009
Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)
Số ký hiệu 31/2009/NQ-QH12 Ngày ban hành 17/06/2009
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/06/2009
Nguồn thu thập Công báo số 325+326, năm 2009 Ngày đăng công báo 04/07/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.