• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/01/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2010
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Số ký hiệu 03/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 07/01/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 29/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 29 + 30, năm 2008 Ngày đăng công báo 14/01/2008
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 112/2009/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Ngày hết hiệu lực 01/02/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.