• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/06/2012
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Số ký hiệu 178/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 03/12/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 815+816, năm 2007 Ngày đăng công báo 11/12/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 36/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Ngày hết hiệu lực 15/06/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.