• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2020
  • Ngày hết hiệu lực: 10/04/2023
Về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 03/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/01/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/02/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Đặng Xuân Phong
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.