• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2023
Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 22/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/08/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/09/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Văn hóa cơ sở
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Trịnh Xuân Trường
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.