• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/08/2014
Circular guiding the implementation of the Government's Decree No. 198/2004/ND-CP dated 3 December 2004 on land use levy collection (Content Attached)
Số ký hiệu 117/2004/TT-BTC Ngày ban hành 07/12/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/01/2005
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Chính sách thuế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất Ngày hết hiệu lực 01/08/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.