• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 25/08/2011
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
Số ký hiệu 122/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 18/05/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 11/06/2004
Nguồn thu thập Công báo số 18, năm 2004 Ngày đăng công báo 26/05/2004
Ngành
  • Nội vụ
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 55/2011/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Ngày hết hiệu lực 25/08/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.