• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2003
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ
Số ký hiệu 07/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 30/01/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/03/2003
Nguồn thu thập Số 12 Ngày đăng công báo 28/02/2003
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Tài chính
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.