• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 05/03/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
Số ký hiệu 09/2010/NĐ-CP Ngày ban hành 08/02/2010
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 99+100, năm 2010 Ngày đăng công báo 21/02/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.