• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 02/05/2014
Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu 04/2004/TT-BCA Ngày ban hành 31/03/2004
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 24/05/2004
Nguồn thu thập Công báo số 6+7, năm 2004 Ngày đăng công báo 09/05/2004
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Thứ trưởng Lê Thế Tiệm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Theo Quyết định số 4582/QĐ-BCA của Bộ Công an ngày 07/08/2014 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013) Ngày hết hiệu lực 02/05/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.