• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 16/02/2014
Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
Số ký hiệu 56/2008/QĐ-BTC Ngày ban hành 17/07/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 435+436, năm 2008 Ngày đăng công báo 02/08/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 04/2014/TT-BTC Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước Ngày hết hiệu lực 16/02/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.