• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2013
Hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012
Số ký hiệu 46/2008/TT-BTC Ngày ban hành 06/06/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 07/07/2008
Nguồn thu thập Công báo số 359+360, năm 2008 Ngày đăng công báo 22/06/2008
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 231/2012/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Ngày hết hiệu lực 15/02/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.