• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt
Số ký hiệu 165/2011/TT-BTC Ngày ban hành 17/11/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 613+614, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/12/2011
Ngành
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.