• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/02/2017
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Số ký hiệu 47/2012/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 16/03/2012
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/05/2012
Nguồn thu thập Công báo số 299+300, năm 2012 Ngày đăng công báo 06/04/2012
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.