• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2012
Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam
Số ký hiệu 09/2007/TT-BXD Ngày ban hành 02/11/2007
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 24/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 813+814, năm 2007 Ngày đăng công báo 09/12/2007
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 12/2012/TT-BTNMT Sửa đổi một số quy định của quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày hết hiệu lực 15/12/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.