• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Số ký hiệu 48/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 14/05/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 287+288, năm 2013 Ngày đăng công báo 27/05/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyen Tan Dung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.