• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành
Số ký hiệu 08/2013/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 20/11/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 909+910, năm 2013 Ngày đăng công báo 18/12/2013
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.