• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 48/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 19/05/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/07/2014
Nguồn thu thập Công báo số 555+556, năm 2014 Ngày đăng công báo 01/06/2014
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.