• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2014
Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 192/2013/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 13/12/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 30/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 169+170, năm 2014 Ngày đăng công báo 05/02/2014
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Lê Thành Long
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Điều 5, Điều 8 Thông tư này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.