• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công thương
Số ký hiệu 13/2013/TT-BCT Ngày ban hành 09/07/2013
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 09/07/2013
Nguồn thu thập Công báo số 431+432, năm 2013 Ngày đăng công báo 22/07/2013
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 08/2016/TT-BCT Quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực 01/07/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.