• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2015
Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế
Số ký hiệu 01/2015/TT-BTP Ngày ban hành 15/01/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 28/02/2015
Nguồn thu thập Công báo số 505+506, năm 2015 Ngày đăng công báo 19/04/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.