• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/09/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 16/08/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Số ký hiệu 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH - Ngày ban hành 04/08/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 30/09/2014
Nguồn thu thập Công báo số 847+848 Ngày đăng công báo 11/09/2014
Ngành
  • Công an
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thứ trưởng Phạm Minh Huân
Bộ Công an Thứ trưởng Trung tướng Bùi Quang Bền
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các chế độ hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 24 tháng năm 2013
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.