• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2023
Hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Số ký hiệu 04/2012/TT-BNG Ngày ban hành 06/09/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/10/2012
Nguồn thu thập Công báo số 597+598 Ngày đăng công báo 20/09/2012
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
  • Công tác lãnh sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.