• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 15/10/2022
Ban hành QCVN 01:2012/BQP, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ
Số ký hiệu 121/2012/TT-BQP Ngày ban hành 12/11/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/01/2013
Nguồn thu thập Công báo số 721+722 Ngày đăng công báo 01/12/2012
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Trương Quang Khánh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.