• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/06/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
Hướng dẫn xử lý nợ và cho vay ưu đãi khắc phục hậu quả nắng hạn những tháng đầu năm 1998 theo Quyết định 90/1998/QĐ-TTg ngày 8/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu 05/1998/TT-NHNN1 Ngày ban hành 09/06/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 09/06/1998
Nguồn thu thập Công báo số 16, năm 1998 Ngày đăng công báo 20/09/1998
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Dương Thu Hương
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày hết hiệu lực 20/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.