• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
Về việc cho vay vốn để mua lúa xuất khẩu gạo và lúa dự trữ năm 1998
Số ký hiệu 02/1998/CT-NHNN1 Ngày ban hành 25/02/1998
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 25/02/1998
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ngân hàng Nhà nước Phó Thống đốc Đỗ Quế Lượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày hết hiệu lực 20/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.