• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu Không số Ngày ban hành 12/11/1996
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/1997
Nguồn thu thập Công báo số 2 năm 1997 Ngày đăng công báo 31/01/1997
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Luật 17/2008/QH12 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 01/01/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.