• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2015
Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở
Số ký hiệu 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN Ngày ban hành 18/11/2014
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch Ngày có hiệu lực 10/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1021+2022 Ngày đăng công báo 30/11/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.