• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/02/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 01/2005/CT-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 14 tháng 1 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức đón Tết Ất Dậu

và những ngày lễ lớn trong năm 2005

 

Ngày 24/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu năm 2005 và ngày 30/12/2004, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Chỉ thị số 47/CT-TW về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức đón Tết Nguyên đán và những ngày lễ lớn trong năm 2005. Để triển khai kịp thời hai Chỉ thị trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng các đơn vị) quán triệt nội dung, tinh thần của hai Chỉ thị và chỉ đạo việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chỉ thị số 48/CT-TTg và Chỉ thị số 47/CT-TW tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị để biết và nghiêm túc thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị cần thực hiện tốt các công việc sau, đặc biệt trong dịp Tết Ất Dậu:

 

1. Thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức trong mọi hoạt động của đơn vị mình; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài chính. Hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp để sơ kết, tổng kết trong dịp Tết; chỉ tổ chức khi thật sự cần thiết và trên tinh thần triệt để tiết kiệm.

2. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí. Các đơn vị chỉ tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm; cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành không mang quà dưới mọi hình thức đến cơ quan và nhà riêng của Lãnh đạo các cấp để chúc Tết; dành thời gian nghỉ Tết chủ yếu cho gia đình và thăm hỏi họ hàng, người thân.

3. Không lợi dụng các dịp lễ, Tết để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ, từ các nguồn tài trợ để thưởng, biếu, tặng, cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước. Những đơn vị được trích quỹ thưởng theo chế độ quy định, khi sử dụng khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phối hợp, giúp đỡ triển khai công tác thì phải có cơ chế quản lý, sử dụng rõ ràng, minh bạch và công khai danh sách thưởng, mức thưởng cho toàn thể cơ quan, đơn vị biết.

4. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong dịp tổ chức các ngày lễ, hội nghị, các đơn vị không được sử dụng xe ôtô công để phục vụ các hoạt động cho mục đích cá nhân và các hoạt động như: giao lưu du lịch, nghỉ mát, thăm hỏi, đi chơi, lễ hội, đền chùa, thăm quan danh lam thắng cảnh, v.v.

5. Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng nhà nước, các Ngân hàng thương mại tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả thị trường, tỷ giá ngoại tệ, lãi suất để chủ động và kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý góp phần kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

6. Chỉ đạo và có biện pháp hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ, trong vận chuyển, điều chuyển tiền và hoạt động của hệ thống thanh toán; chuẩn bị tốt nguồn vốn và tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả, thanh toán trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức thực hiện tốt công tác phát hành tiền theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

7. Phối hợp với chính quyền và cơ quan công an trên địa bàn lập kế hoạch và phương án bố trí lực lượng trực bảo vệ cơ quan trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ lễ, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời xử lý các tình huống đột xuất phát sinh; có biện pháp chủ động và hữu hiệu phòng chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn tài sản cơ quan.

8. Các đơn vị cần quan tâm và tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình thuộc diện chính sách, các thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổ chức tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Giám đốc các Doanh nghiệp trực thuộc Ngân hàng nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo nhanh kết quả thực hiện trong dịp Tết về Ngân hàng nhà nước (văn phòng Ngân hàng nhà nước) trước ngày 17/02/2005 và đưa các nội dung này bổ sung vào báo cáo tổng hợp hàng tháng gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương./.

Thống đốc

(Đã ký)

 

Lê Đức Thuý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.