• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2013
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 12/2013/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/06/2013 Văn bản được ban hành 12/2013/CT-UBND
15/06/2013 Văn bản có hiệu lực 12/2013/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.