• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2011
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 11/2011/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/05/2011 Văn bản được ban hành 11/2011/CT-UBND
30/05/2011 Văn bản có hiệu lực 11/2011/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.