• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2022
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 59/2022/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/09/2022 Văn bản được ban hành 59/2022/QĐ-UBND
01/10/2022 Văn bản có hiệu lực 59/2022/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.