• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2007
Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Số ký hiệu 61/2007/NQ-CP Ngày ban hành 07/12/2007
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 29/12/2007
Nguồn thu thập Công báo số 819+820, năm 2007 Ngày đăng công báo 14/12/2007
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.