• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2020
Về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An
Số ký hiệu 49/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/12/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 21/12/2020
Nguồn thu thập Văn bản chính văn bản điện tử Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Nguyễn Văn Út
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.